długość model rok podstawa kabiny osób Toalety cena
13.61
Lagoon 440 2009 Napoli Acton 4+1 8+3 4+1 5200 € 
17.8
Privilege 585 2005 Napoli Acton 5 10 5 7900 €